PASLAUGOS

MŪSŲ SIŪLOMOS PASLAUGOS YRA GREITAI ATLIEKAMOS, KOKYBIŠKOS IR NEBRANGIOS

INFORMACIJA

PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS, STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA YRA PRIVALOMA VISIEMS PASTATAMS

 • Statinių techninė priežiūra, kas tai yra?

  Statinio techninė priežiūra, tai nuolatinis statinio būklės tikrinimas ir vertinimas. Statinių techninės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad statinys, jo būklė nekeltų pavojaus statinyje, ar arti jo gyvenančių, dirbančių, ar kitais tikslais ten esančių žmonių sveikatai, gyvybei arba aplinkai.

 • Ar statinio techninė priežiūra yra privaloma visiems pastatams?

  Taip, pagal Statybos reglamentą statinių techninė priežiūra yra privaloma visiems pastatams.

 • Kas yra nuolatinis statinio būklės stebėjimas?

  Nuolatinis statinio būklės stebėjimas atliekamas ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

 • Kas yra vykdoma atliekant statinio techninę priežiūrą?

   

  • Statinio būklė yra nuolat stebima;
  • Atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
  • Šalinami pastebėti statinio būklės defektai;
  • Organizuojamas remontas (paprastasis arba kapitalinis);
  • Pildoma statinio techninės priežiūros dokumentacija.
 • Kas yra Statinių periodinės ir specializuotos apžiūros?

   

  • Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros (atliekamos pasibaigus žiemos sezonui);
  • Neeilinės apžiūros (atliekamos po stichinių nelaimių arba pasikeitus statinio techniniam prižiūrėtojui ar naudotojui);
  • Esamo statinio statybiniai tyrinėjimai;
  • Auditas (energetinis, ekonominis ar pan.);
  • Kitos papildomos apžiūros.
 • Ką siūlome mes?

Gaukite geriausią pasiūlymą

APIE MUS

TRUMPA INFORMACIJA APIE MUS, MŪSŲ TIKSLUS BEI UŽDAVINIUS.

UAB „STNP“

Atlieka statinių techninę priežiūrą Lietuvos Respublikoje galiojančia tvarka, dvišalių sutarčių pagrindu.

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techniniu reglamentu nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Statybos techninis reglamentas nustato gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių, išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija, techninės priežiūros reikalavimus, kuriuos vykdyti privalo visi statinių naudotojai bei techniniai prižiūrėtojai, kurių naudojami ar prižiūrimi statiniai patenka į ankščiau įvardintas statinių grupes. Statybos techniniuose reglamentuose nustatyti privalomieji reikalavimai, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus. Siekiant išvengti statinių griūčių ir užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus ir nebūtų padaryta žala žmonių sveikatai ir aplinkai, dėl to yra būtina tinkamai prižiūrėti statinius nuo jų pripažinimo tinkamais naudoti dienos iki statinio griovimo.

 

Mūsų bendrovės pagrindinis uždavinys – kokybiškai atlikta statinių techninė priežiūra

Siekti statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų, taip pat statinių techninė priežiūra siekia laiku pastebėti ir teisingai įvertinti bei likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus. Būtina ne tik remontuoti jau atsiradusius defektus, tačiau ir profilaktinėmis priemonėmis tausoti statinius ir jų konstrukcijas. Mes, statinių techninė priežiūra, siekiame išvengti statinių griūčių, o įvykus statinių griūčiai ar stichinei nelaimei išvengti papildomų padarinių ar nuostuolių. Statinių techninė priežiūra atlieka nuolatinį statinio būklės stebėjimą (nuolatinis statinio būklės stebėjimas – vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos), technišką ir savalaikį statinių prižiūrėjimą, jų būklės įvertinimą bei kuo ankstesnį defektų ištaisymą ar remonto atlikimą, visa tai mažina statinių eksploatavimo išlaidas. Bendrovėje dirba kvalifikuoti ir atestuoti specialistai, turintys gamybinę ir praktinę patirtį, jų techniniame prižiūrėjime, siekiantys patenkinti kiekvieno kliento poreikius bei lūkesčius kokybiškais rezultatais. Paslaugas teikiame daugeliui žinomų Vilniaus miesto įmonių.

Mūsų pagrindinis tikslas

Atlikti darbą kokybiškai, kad vėliau klientas pas mus sugrįžtų su kitu projektu ar netgi su draugu.